Zebranie Walne Sprawozdawcze

Zebranie Walne Sprawozdawcze

23 marca 2024 Bez kategorii 0

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, iż odbędzie się zebranie Walne sprawozdawcze

Mazowieckiego Związku Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza

w dniu 14.04.2024 r. o godzinie 10:00

w Miejscowość Ruda ul. Szkolna 5 w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pozdrawiamy Zarząd MZHKiDI