O nas

Mazowiecki Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza, rozpoczął działalność w 18.11.2009r. Związek został zgłoszony do KRS w Warszawie i zarejestrowany pod numerem 0000356048. Nie jest to jednak początek naszej pracy hodowlanej. Kontynuujemy tradycje Koła nr 5 w Kołbieli będącego do 2009 r. częścią KZHK.

 

Zrzeszając się w MZHKiDI pragniemy kierować się rzetelnością, życzliwością i partnerstwem wierząc, że pozwoli to podtrzymać przyjacielskie relacje jakie Nas łączą. Jesteśmy także otwarci na partnerską współpracę  z innymi Stowarzyszeniami i Związkami.

 

Dotychczas zorganizowaliśmy trzy cykliczne wystawy pod wspólną nazwą „Mazowiecka Wystawa Królików Rasowych”  (drugi wekend listopada), które  na stałe wpisały się w kalendarz . Godne podkreślenia jest, że Wystawa w 2012 r.  była trzecią co do wielkości w kraju, tak jak i w 2013 r. gdzie przekroczyliśmy liczbę 400 wystawianych królików.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się organizowane w miesiącu maju Pokazy Królików w Łącku powiat Płock.

Nasi Hodowcy, z sukcesami, uczestniczą także Wystawach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione Stowarzyszenia.

 

Wciąż rosnąca liczba Członków naszego Związku, pozwala nam sądzić, że zasady jakimi kierujemy się na co dzień wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów Hodowców, i to nie tylko z rejonu woj. mazowieckiego, gdyż są wśród nas hodowcy z różnych województw.

-Przed wszystkim wyznajemy zasadę „Nic o Nas – bez Nas” a więc wszelkie decyzje podejmowane są na Zebraniach.

– „Koleżanka” czy „Kolega” nie jest zwrotem grzecznościowym, więc po koleżeńsku pomagamy sobie nawzajem

– Dbamy by informacje o wystawach, pokazach, szkoleniach, wyjazdach na zagraniczne Wystawy niezwłocznie docierały do wszystkich naszych Członków za pośrednictwem poczty e-mail.

– Ułatwiamy pozyskanie królików do stada podstawowego prowadząc, przy okazji Zebrań Związkowych, giełdę „Kupię-Sprzedam-Zamienię”.

– Strona Internetowa Związku oferuje Hodowcom możliwość publikacji zdjęć królików, a także informacji o hodowanych rasach wraz z kontaktowym  numerem telefonu i adresem poczty e-mail. W najbliższej przyszłości planujemy uruchomić elektroniczną „Giełdę”.

– Preferujemy system rejestracji królików polegający na przyznawaniu indywidualnego numeru Hodowli, a co za tym idzie indywidualnej rejestracji swoich królików przez Hodowcę, ograniczając koszty. Jest to jednocześnie odzwierciedleniem zaufanie jakim darzymy siebie nawzajem.

 

Powyższe działania były i są możliwe dzięki zaangażowaniu Członków w prace Związku. Bez tego zaangażowania nie udało by nam się w tak krótkim czasie nabycie odpowiedniej ilości klatek do organizacji wystaw. Nie była by także możliwa organizacja samych  Wystaw czy Pokazów, które wymagają wiele pracy przed, w trakcie jak i po.

 

Wobec kandydatów do Naszego Związku nie stawiamy więc wymagań w postaci długoletniego stażu, wcześniejszych osiągnięć, licznej hodowli wielu ras czy też wygórowanych składek członkowskich.

Oczekujemy natomiast:

-zaangażowania w realizowane przedsięwzięcia,

-inicjatywy przy opracowywaniu nowych zamierzeń

-szczerości w dyskusji nad dalszymi planami

-życzliwości wobec Koleżanek i Kolegów

-uczciwości w prowadzeniu hodowli

 

 

Tak więc, jeśli i Tobie nie obce są powyższe zasady, podzielasz Nasze zainteresowania hodowlą i jesteś Otwarta lub Otwarty na nowe doświadczenia i kontakty.

 

Zadzwoń, Napisz lub Nas odwiedź !