Regulamin Tatuawania

REGULAMIN TATUOWANIA I REJESTROWANIA KRÓLIKÓW

W celu zabezpieczenia ewidencji hodowanych osobników podczas prac hodowlanych w hodowlach królików w MZHKiDI wprowadza się znakowanie królików wg  następujących zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie.

 

 1. Sposób znakowania królików
 2. Lewe ucho (patrząc na królika od tyłu) zawiera oznakowanie składające się z litery „M ” oraz cyfr które zostały nadane przez Związek
 3. Prawe ucho (patrząc na królika od tyłu) zawiera indywidualny numer zwierzęcia, przy czym:
 • Symbol miesiąca urodzenia – oznacza się cyframi arabskimi wg kolejności miesięcy w roku, ( ostatnie trzy miesiące roku oznacza się dwoma cyframi).
 • Symbol roku urodzenia oznacza się cyframi arabskimi wg zasady, iż jest to ostatnia cyfra  roku..
 • Kolejny numer zwierzęcia oznacza się cyframi arabskimi, przy czym w danym miocie najpierw nadajemy numery samcom (numery nieparzyste), a następnie samicom (numery parzyste).
 1. Zasady rejestrowania królików
 2. Obydwoje rodzice muszą być tatuowani.
 3. Obydwoje rodzice muszą być tej samej rasy i odmiany barwnej
 4. Króliki ras – olbrzym srokacz, czeski srokacz, srokacz trójbarwny, srokacz angielski, srokacz meklemburski oraz reks dalmatyński jeden z rodziców może być jednobarwny tzw. Kominiarz, jednak dotyczy to zawsze konkretnej odmiany barwnej. Osobniki jednobarwne mogą być rejestrowane i tatuowane, nie mogą jednak być wystawiane na wystawach, a przy rejestracji ich potomstwa nie wymaga się wpisywania do rodowodu punktacji takiego osobnika ( taki osobnik nie podlega ocenie)
 5. Każdy hodowca królików zobowiązany jest prowadzić systematycznie  Rejestr Młodych Królików według wzoru zatwierdzonego przez MZHKiDI oraz przechowywać Rodowody, lub inne dokumenty pochodzenia królików stada podstawowego.
 6. Rejestracji podlegają króliki urodzone po dniu przyznania hodowcy, przez Zarząd MZHKiDI, indywidualnego Numeru Hodowli.

Możliwość rejestracji ustaje w przypadku ;
–  urodzenia królików po dniu skreślenia, usunięcia hodowcy ze struktur MZHKiDI
–  urodzonych w roku kalendarzowym,  za który hodowca nie uregulował składkiczłonkowskiej.

 1. 3. Postanowienia końcowe
 2. Do tatuowania królików stosuje się tatuownice ze znakami o wysokości 7 mm dla ras dużych, średnich i małych. Dla karzełków znaki powinny mieć wysokość 5mm. Do tatuowania stosujemy jedynie tusz czarny.
 3. Króliki z jednego miotu przeznaczone do tatuowania nie mogą być łączone przed tatuowaniem z królikami z innego miotu. (Dotyczy miotów z tej samej rasy i odmiany barwnej)
 4. Rodowody, oznaczone indywidualnym numerem druku, nabywamy u Skarbnika Stowarzyszenia MZHKiDI
 5. Na rodowodach znajduje pieczęć okrągła. Na obwodzie zawiera nazwę Związku.

Zarząd MZHKiDI