Kontakt

Wszelkie Korespondencje Prosimy Wysyłać na Adres Prezesa :

Mirosław Kantek

Chrośla

Ul. Żwirowa 12A

05-311 Dębe Wielkie

DANE ZWIĄZKU DO FV

MAZOWIECKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KRÓLIKÓW I DROBNEGO INWENTARZA

UL. 3-GO MAJA 2 05-340 KOŁBIEL

NIP: 5322014393

Numer konta:
02 2030 0045 1110 0000 0256 4070
UL. 3-GO MAJA 2 05-340 KOŁBIEL

EMAIL -: mzhkidi@onet.pl